Metro Pictures, New York 2017

André Butzer

Galeria Mario Sequeira, Braga

André Butzer

Mier Gallery, Los Angeles

André Butzer

 

"...und sah den Frieden des Himmels"

André Butzer

Vorzugsausgabe - The Long Road from Tall Trees to Tall Houses

Hans Schabus

The Long Road from Tall Trees to Tall Houses

Hans Schabus

 

Zeichnungen/Drawings

Jonathan Meese

Vorzugsausgabe - Zeichnungen / Drawings

Jonathan Meese

Moby Dick Filet

Various Artists

 

André Butzer

André Butzer

André Butzer

André Butzer

Am Abend sollte ich die Nacht ertragen

Schorsch Kamerun,
Andy Hope 1930

37

Jürgen Messensee

Technicolor: a) Feld, b) Fläche

Madeleine Boschan

U

Siggi Hofer

Flametti

Tal R

Egyptian Boy

Tal R

Diabelli

Hermann Burger, Moussa Kone

c/o Bruno Gironcoli

Elfie Semotan/Kurt Kocherscheidt

Elfie Semotan im Heiligenkreuzerhof

Elfie Semotan